Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 1: مجموعه دروس منتخب » دکتر مهین‌ناز میردهقان
صفحه اصلی  


24/900
ـ مقدماتي بر زبان شناسي ـ بهار 2005

Introduction to Linguistics, Spring 2005, 24.900
ساختار نحوي واژه
(تصوير برگرفته از پروفسور سوزان فلاين)

استاد مدرس MIT:
پروفسور سوزان فلاين

استاد مترجم فارسي:
دکتر مهينناز ميردهقان

جلسات:
يک جلسه / هفته
يک ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسي

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود در ارتباط با OCW يا درس حاضر را ارسال نماييد.

نکات برجسته این دوره
درس حاضر مجموعه‌ای است جامع از: دروس، تکالیف، راهنمای پژوهش‌های میدانی، و آزمون‌ها.

توصیف دوره درسی
برنامه درس زبان شناسی حاضر پاسخ‌هایی را به برخی پرسش‌های بنیادین در این حوزه به دست می‌دهد. عناوین اصلی درس، در میان سایر موارد، شامل مباحث زیر است:

نظام پیچیده حاکم بر زبان، چگونگی فراگیری آن، نکات اشتراک و افتراق میان زبان‌ها، و ارتباط میان زبان گفتاری (و اشاری) با زبان نوشتاری.

دکتر مهین‌ناز میردهقان  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي