Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 2: مجموعه دروس منتخب » دکتر پرویز ضیائیان
صفحه اصلی  


520/11 و 188/11 ـ گارگاه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
ـ پاییز 2005

A Workshop on Geographic Information Systems, Fall 2005, 11.520 / 11.188
این نقشه در یکی از تمرینات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار
 گرفته است. نقشه نشانگر آمار درصد جمعیت بدون مدرک
دیپلم  متوسطه در کمبریج می‌باشد.

(نقشه از پروفسور ژوزف فری‌یرا)

استاد مدرس MIT:
پروفسور ژوزف فری‌یرا

استاد مترجم فارسی:
دکتر پرویز ضیائیان

زمان جلسات درسی:
درس‌ها:
1 جلسه / هفته
5/1 ساعت / جلسه

آزمایشگاه‌ها:
1 جلسه / هفته
2 ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسی ارشد

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با OCW يا درس حاضر ارسال نماييد.

نکات برجسته اين دوره
این درس طرح کننده مجموعه کاملی از یادداشت‌های درسی و آزمایشگاهی به انضمام آزمون‌ها و پاسخ آنها می‌باشد.

توصیف دوره درسی
این درس از تمرینات آزمایشگاهی و امکانات کارگاهی بهره جسته تا به دانشجویان جهت توسعه درک عمیق کاربردهای مدیریت همگانی و برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کمک کند. اهداف، کمک به دانشجویان است: کسب مهارت فنی در استفاده از نرم افزار ARCGIS، کسب مهارت روش‌های کیفی در جمع آوری مستندات و داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، و ارائه نتایج، و تنظیم و ارزیابی کاربردهای ممکنه.

کارگاه‌ها به آموزش  تکنیک‌های نرم‌افزاری GIS و مقدمات مدیریت پایگاه داده در سطحی که کمی فراتر از مقدمات تهیه نقشه موضوعی و مهارت ساماندهی داده‌ها که در دروس اصلی MCP (از طریق دروس 204/11 و 220/11) آورده شده است، می‌پردازد. به جای پرداختن به یک نقشه موضوعی از یک متغییر منفرد، دانشجویان بر روی پرسش‌های بیشتر بی‌انتهای برنامه‌ریزی که نیاز به تجزیه و تحلیل مکانی دارد متمرکز شده است، اما نیازمند قضاوت و تحقیق برای انتخاب داده‌های مناسب و فنون تهیه نقشه، به کارگیری ترکیب و تطبیق جدید، داده‌های محلی به همراه خلاصه‌ای از مستندات رسمی (مثل داده‌های سرشماری، داده‌های پارسل‌ها و اشتغال محلی و پیش‌بینی‌های جمعیتی)، به کارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل مکانی مثل تعیین حریم، تطبیق آدرس، برهم‌نهی، استفاده از روش‌های دیگر مدل‌سازی و نمایش ورای تهیه نقشه موضوعی؛ و پرسش‌سازی در رابطه با مهارت‌ها، استراتژی، و حمایت سازمانی مورد نیاز تقویت و حفظ چنین توان تحلیلی در میان تنوعی از امکانات برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی می‌باشد.

 

دانشجویانی که به دنبال مدرک فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد هستند می‌بایست در درس 520/11 ثبت‌نام نمایند. دانشجویان کارشناسی می‌بایست در درس  188/11 ثبت‌نام نمایند. دروس فوق مکمل همدیگر بوده و محتوی یکسانی دارند.

واسط گرافیکی کاربر ARCGIS/ARCMAP/ARCINFO ویژگی مفهومی ESRI بوده و در اینجا با مجوز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. جق استفادهESRI  محفوظ است.

دکتر پرویز ضیائیان  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي