Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 2: مجموعه دروس منتخب » دکتر علیرضا بیات
صفحه اصلی  



013/6 ـ الکترومغناطیس و کاربردهای آن ـ پاييز 2002

Electromagnetics and Applications, Fall 2002, 6.013










الکترومغناطیس (
لینک سایت
)

استاد مدرس MIT:
پروفسور اریک آیپن
پروفسور جین آئو کونگ
پروفسور جیمز ملچر
پروفسور مارکوس زاهن

استاد مترجم فارسی:
دکتر علیرضا بیات

جلسات:
دو جلسه / هفته
یک ساعت / جلسه

حل تمرین:
دو جلسه / هفته
یک ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسی

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با OCW يا درس حاضر ارسال نماييد.

نکات برجسته اين دوره
این دوره به صورت بالقوه دارای تمامی مواد درسی به روز می‌باشد شامل درس‌ها و فیلم‌ها و Demos به اضافه کوئیزها و مواد دیگری که به وسیله دانش‌آموزان استفاده می‌شود. مواد به صورت گسترده بر اساس کتاب اصلی (رساله) می‌باشد. امواج الکترومغناطیسی که توسط پروفسور دیوید استاعلین نوشته شده است.

توصيف دوره درسی
این دوره پدیده الکترومغناطیس را در کاربردهای جدید شامل ارتباطات بی‌سیم، مدارات اتصال کامپیوترها به محیط اطراف، لینک‌های فیبر نوری و قطعات، ارتباطات مایکرو ویو و رادار، آنتن‌ها، حسگرها، سیستم‌های میکرو الکترو مکانیکال، موتورها و تولید قدرت و انتقال بررسی می‌کند.
مفاهیم اولیه که پوشش داده شده است شامل راه حل مسائل نیمه ساکن و حرکتی (Static & quasistatic) با استفاده از معادلات ماکسول، امواج تشعشعات و شکست، اتصال به محیط و ساختارها، امواج هدایت شده و غیر هدایت شده (امواج راهنما و نیز رانی) رزونانس و نیروها، قدرت و انرژی می‌باشد.
آموزشیار این دوره در این راستا از بسیاری از دانشجویان و آموزشیارانی که سهم عمده‌ای در دوره 013/6 در طول سال داشته‌اند و به خاطر خطاهایی که ممکن است در نوشتار این مقالات باقی مانده است قدردانی می‌کند.

نیازهای فنی
نرم‌افزار MATLAB® software جهت ارائه فایل‌های m. که در این دوره می‌باشد مورد نیاز است. نرم‌افزار Media Playerمثل Quicktime Player و  RealOne Player و یا Windows Media Player جهت اجرای فایل‌های mpeq. که در سایت این دوره می‌باشد مورد نیاز هستند.

دکتر علیرضا بیات  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي