Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 2: مجموعه دروس منتخب » مهندس فرزانه مافی
صفحه اصلی  


11/14 ـ استفاده از علوم اجتماعی در آزمون: زمینه‌های تجارب اقتصادی
ـ بهار 2006

Putting Social Sciences to the Test: Field Experiments in Economics, 
Spring 2006, 14.11

دختر جوان مطالعه می‌کند.

(تصویر برگرفته از
U.S. Census Bureau)


استاد مدرس MIT:
پروفسور دیوید آتور
پروفسور استر دوفلو

استاد مترجم فارسی:
مهندس فرزانه مافی

زمان جلسات درسی:
درس‌ها:
1 جلسه / هفته
5/2 ساعت / جلسه

حل تمرین:
1 جلسه / هفته
1 ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسی

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با OCW يا درس حاضر ارسال نماييد.

نکات برجسته اين دوره
کلیه متون مربوط به درس‌ها و تکالیف مربوط به دوره در ادامه ارائه می‌شود. ضمن اینکه بخش خواندنی‌ها نیز در لیستی جامع در دسترس قرار می‌گیرد.

توصیف دوره درسی
این دوره یک کلاس جدید در سطح بالا در این رشته (در جایگاه اصلی خود) و تجارب آزمایشگاهی در علوم اجتماعی همراه با نتایج این تجارب و توانایی آموزش به ما و چگونگی اجرای آنها است.

مهندس فرزانه مافی  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي