Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 2: مجموعه دروس منتخب » دکتر زینب محمدابراهیمی
صفحه اصلی  


954/24 ـ کاربردشناسی در نظریه زبان‌شناسی ـ پاييز 2005

Pragmatics in Linguistic Theory, Fall 2006, 24.954يك مثال از يك تلويح. يك توضيح برای مسدود شدن برداشت
مخاطب (2) اين است كه قرارداد شناخته شده‌ای برای
نامه‌نگاری وجود دارد: تنها چيزهای خوب را بنويسيد.
در سخنرانی‌های 1 ـ 8 در يادداشت‌های درسی در مورد
استلزامات بيشتر بياموزيد. (مجوز تصويری دوره‌های
آزاد
MIT، پروفسور فاكس، و پروفسور منندز ـ بنيتو)

استاد مدرس MIT:
پروفسور دانی‌یل فاکس
و پروفسور پائولا منندز - بنیتو

استاد مترجم فارسی:
دکتر زینب
محمدابراهیمی

جلسات:
2 جلسه / هفته
5/1 ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسی ارشد

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با OCW يا درس حاضر ارسال نماييد.


توصيف دوره درسی

در اين دوره نظريه‌های صوری در مورد وابستگي بافت، پيش‌انگاری، تلويحات، تغيير بافت، كانون و مبتدا معرفی می‌شوند. تأكيد خاص بر اين امر گذاشته می‌شود كه بين معناشناسی و كاربردشناسی تماييز قائل شويم. همچنين در اين دوره بر تحليل سور، معين بودن، فرافكنی پيش‌انگاری، كلمات شرطی و وجهيت، مرجع‌داری، سؤالات و پاسخ‌ها نيز پوشش داده می‌شوند.

ارجاعات پیشنهادی

به منظور هرگونه استفاده يا توزيع اين متون، لطفاً به صورت زير ارجاع دهيد:
دنيل فاكس و پاول منندز ـ بنيتو، مواد درسی برای 954/24 كاربردشناسی در نظريه زبان‌شناسی، پاييز 2006. دوره‌های آزاد رايانه‌ای MIT (http:// ocw.mit.edu/)، مؤسسه فناوری ماساچوست. انتقال در تاريخ ( روز  ماه  سال)

دکتر زینب محمدابراهیمی  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي